Adobe Indesign voor fashion

Wat is Indesign?

Indesign is het opmaakpakket van Adobe.

Met Indesign kun je onder andere het volgende maken:
Portfolio’s, flyers, modebrochures, nieuwsbrieven, modeadvertenties, boeken, tijdschriften en kranten.

Het basismateriaal komt uit:

 • Photoshop voor de foto’s
 • Illustrator voor de (technische) tekeningen, logo’s en andere illustraties.
 • Microsoft Word voor de tekst.

In Indesign komt alles samen tot een publiceerbaar eindproduct zoals een pdf-bestand.

Duur: 2 dagen

Inhoud

In deze training leer je het volgende:

Dag 1:

Document opzetten: marges kolommen etc.
Kaders

 • Maken
 • Exact positioneren en op maat maken

Tekstkaders:

 • Maken
 • Tekst importeren
 • Koppelen
 • Teksteigenschappen op letterniveau (vet cursief, grootte etc.)
 • Teksteigenschappen op alinea niveau (links lijnen, centreren, opsommen, afbreken, inspringen etc.)
 • Tekst registeren

Illustratiekaders:

 • Illustratie of foto importeren
 • Op maat maken
 • Tekst om de illustratie heen laten lopen

Kleur:

 • Eigen kleuren maken
 • Pantone kleuren
 • RGB vs CMYK
 • Kleuren bibliotheek maken
 • Kleuren overdragen naar ander document of andere Indesign gebruiker

Dag 1 wordt afgesloten met het zelfstandig namaken van een fashion nieuwsbrief.

Dag 2:

Stijlen:

 • Vastleggen van koptekst, intro, tussenkop, bijschrift via stijlen
 • Stijlen wijzigen
 • Stijlen overdragen naar ander document
 • Huisstijl vastleggen

Stramienen:

 • Herhalende pagina-layout vastleggen in stramienen
 • Paginanummering

Aanleveren aan drukker.

Dag 2 wordt afgesloten met het maken van een fashion catalogus.

Terug naar vorige pagina